Ortofoto 1965

Back

Ortofoto 1965

Technical file card

Es tracta d'una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal, elaborada a partir d'un mosaic d'imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d'un mapa i la informació d'una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. 

Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en blanc i negre del vol fotogramètric que la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios va encarregar l'any 1965.

Comprèn la meitat sud de la Regió Metropolitana de Barcelona, excepte bona part de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format KMZ View
WMTS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMTS View

Data viewer