Nivell de seguretat a la ciutat

Back

Valoració del nivell de seguretat a la ciutat en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat).

Technical file card

Valoració mitja, en el conjunt de municipis metropolitans, del nivell de seguretat a la ciutaten una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation