Motiu de desplaçament

Back

Percentatge de desplaçaments en dia laborable en funció del motiu pel qual es realitzen (ocupacional o personal).

Technical file card

Percentatge de desplaçaments en dia laborable en funció del motiu pel qual es realitzen (ocupacional o personal).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation