Modificacions de contractes

Back

Informació sobre els contractes de l'AMB modificats

Technical file card

Llista de contractes modificats de l'AMB, amb informació sobre l'import de la modificació.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download

More infomation