Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 1977

Back

Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 1977

Technical file card

El mapa de l'ocupació urbana mostra el detall dels usos del sòl que hi ha al territori de l'AMB. El seu objectiu és disposar d'informació sobre l'evolució de l'ocupació urbana per a aquest territori  en el període comprès entre 1956 i 2006 i anys successius.

El mapa s'ha elaborat per fotointerpretació a partir de la informació que ofereixen les fotografies aèries i les ortofotos del territori metropolità. La delimitació dels polígons d'usos s'ha transcrit sobre les ortofotos seguint criteris de delimitació de zones homogènies.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format KMZ View