Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 1956

Back

Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 1956

Technical file card

El mapa de l'ocupació urbana mostra el detall dels usos del sòl que hi ha al territori de l'AMB. El seu objectiu és disposar d'informació sobre l'evolució de l'ocupació urbana per a aquest territori  en el període comprès entre 1956 i 2006 i anys successius.

El mapa s'ha elaborat per fotointerpretació a partir de la informació que ofereixen les fotografies aèries i les ortofotos del territori metropolità. La delimitació dels polígons d'usos s'ha transcrit sobre les ortofotos seguint criteris de delimitació de zones homogènies.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View