Inversions del PACTE 2016-2019

Back

Evolució dels imports d'inversió aprovats del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 de l'AMB.

Technical file card

Seguiment trimestral de l'evolució dels imports aprovats, per any i municipi, amb indicació de l'actuació sufragada, en el marc del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
PACTE a 31/12/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
PACTE a 30/09/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
PACTE a 30/06/2016 Download

More infomation