Instal·lacions dels parcs de l'àrea metropolitana de Barcelona

Back

Serveis per als usuaris dels parcs.

Technical file card

Llistat d'instal·lacions, equipaments i serveis per als usuaris dels parcs de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Nombre total d'instal·lacions, característiques, usos i geolocalització.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format JSON View
XML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format XML View
KML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format KML View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format KMZ View
CSV Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format CSV View

Data viewer