Instal·lacions de la platja de Montgat

Back

Serveis per als usuaris

Technical file card

Llistat d'instal·lacions, equipaments i serveis per als usuaris de la platja metropolitana de Montgat.
Nombre total d'instal·lacions, característiques, usos i geolocalització.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format JSON View
XML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de les instal·lacions en format XML View

Data viewer