Inscripcions vigents Registre de Sol·licitants d'HPO

Back

Nombre de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'HPO

Technical file card

Evolució anual del nombre de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'HPO, per anys segons municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation