Informació de companyies, línies i recorreguts

Back

Transport públic

Technical file card

Servei web que ofereix informació de companyies, línies i recorreguts.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan
Per obtenir accés a la informació que subministrem, és necessari omplir un formulari de sol·licitud amb les teves dades. View
GTFS Service
  • Catalan
Informació actualitzada en format GTFS (Google Transit Feed Specification) de recorreguts, parades i horaris de totes les línies de gestió directa d'AMB View
XML Service
  • Catalan
Informació en format XML, de recorreguts, parades i horaris de totes les línies de gestió directa d'AMB.   View
JSON Service
  • Catalan
Informació en format JSON, de recorreguts, parades i horaris de totes les línies de gestió directa d'AMB.   View