Informació d'arribada dels autobusos a partir d'una parada determinada

Back

Transport públic

Technical file card

Servei web que ofereix la informació de l'arribada dels autobusos en funció d'una parada determinada.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan
Per obtenir accés a la informació que subministrem, és necessari omplir un formulari de sol·licitud amb les teves dades. View