Índex de recollida selectiva de residus municipals

Back

Relació entre Recollida Selectiva i Generació de residus municipal (%)

Technical file card

Relació entre recollida selectiva i generació de residus municipals (%), en el conjunt de municipis de l'AMB.
L'index també es pot consultar per municipis.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation