Importacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)

Back

Importacions de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques.

Technical file card

Importacions, en euros, de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09), segons sectors d'activitat.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation