Històric anual del pressupost de l'AMB

Back

Pressupostos de l'AMB dels darrers anys.

Technical file card

Aquest conjunt de dades inclou el pressupost anual de l'AMB dels darrers anys, a partir del 2013. La informació pressupostària de cada any permet conèixer les xifres d'ingressos i despeses per capítols, les despeses segons classificació econòmica i els ingressos segons classificació econòmica-orgànica.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2013 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2014 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2015 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2016 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2017 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2018 Download
XLS File card
  • Catalan
Pressupost AMB 2019 Download