Històric anual del deute financer de l'AMB

Back

Informació sobre l'endeutament de l'AMB, a 31 desembre, des de l'any 2015.

Technical file card

Dades sobre deute financer de l'AMB amb el detall dels crèdits vius a principis i final de cada any, des de l'any 2015

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Deute financer a 31/12/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
Deute financer a 31/12/2015 Download