Històric anual de modificacions de crèdit del pressupost

Back

Informació anual sobre les modificacions de crèdit dels pressupostos de l'AMB, a 31 de desembre.

Technical file card

Informació sobre les modificacions de crèdit dels pressupostos de l'AMB, a 31 de desembre, des de l'any 2016

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Modificacions de crèdit pressupost 2017 Download
XLS File card
  • Catalan
Modificacions de crèdit  pressupost 2016 Download