Històric anual de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos

Back

Dades sobre l'estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'AMB, a 31 de desembre, des de l'any 2015.

Technical file card

Dades sobre l'estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'AMB, a 31 de desembre, des de l'any 2015. 

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Estat execució ingressos a 31/12/2016 Download
CSV File card
  • Catalan
Estat execució ingressos a 31/12/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
Estat execució ingressos a 31/12/2015 Download