Habitatges acabats

Back

Dades sobre l'evolució del nombre d'habitatges acabats a l'AMB.

Technical file card

Nombre d'habitatges amb certificats de final d’obra del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, segons municipis de l'AMB.
Sèrie històrica des de 1990.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
  • Catalan
Les dades que es mostren són anuals. Download
JSON Service
  • Catalan
Les dades que es mostren són anuals. View

More infomation