Guia de carrers metropolitana 2014

Back

Guia de carrers contínua dins del territori metropolità

Technical file card

La Guia de carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona és una guia de carrers que representa els 36 diferents pobles i ciutats de l'àrea metropolitana com una realitat contínua. S'ha realitzat amb informació pròpia elaborada pels serveis tècnics de l'AMB amb l'ajut i revisió imprescindibles dels tècnics dels ajuntaments.

Representa no només el mapa de vials (carreteres, carrers i camins) amb sentits de circulació i números postals, sinó també la resta d'infraestructures de transport, parcs urbans i metropolitans, polígons d'activitat econòmica, equipaments de diferents tipus i altres serveis, edificis singulars, llocs d'interès, topònims, etc.

La darrera edició disponible és de l'any 2014. La seva escala de representació és 1:8 000 i es presenta tallada per municipis.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de la Guia de carrers metropolitana  2014 en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de la Guia de carrers metropolitana  2014 en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de la Guia de carrers metropolitana  2014 en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de la Guia de carrers metropolitana  2014 en format KMZ View
WMTS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades de la Guia de carrers metropolitana  2014 en format WMTS View

Data viewer