Generació d'energia elèctrica per tipologia

Back

Producció bruta d'energia elèctrica.

Technical file card

Producció bruta d'energia elèctrica, segons forma de generació d'energia, a l'àmbit de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation