Flota d'autobusos de Transports de Barcelona segons tipus de carburant

Back

Flota disponible segons tipus de carburant (gestió directa TB)

Technical file card

Nombre de vehicles destinats a prestar servei amb l'assegurança i els permisos necessaris per a poder circular, segons el tipus de carburant. Serveis en autobús de gestió directa (operat per TB) de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation