Flota d'autobusos de gestió indirecta de l'AMB, segons tipus de carburant

Back

Flota disponible segons tipus de carburant (gestió indirecta AMB)

Technical file card

Nombre d'autobusos destinats a prestar servei amb l'assegurança i els permisos necessaris per a poder circular, segons el tipus de carburant.
Serveis en autobús de gestió indirecta de l'AMB. (Inclou els serveis no integrats Aerobús i Barcelona City Tour).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation