Evolució emissions de contaminants locals derivats de la mobilitat

Back

Emissions dels contaminants locals diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) derivades de la mobilitat per tipus de vehicle

Technical file card

Evolució de les emissions (en tones) dels contaminants locals: diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10), derivades de la mobilitat per tipus de vehicle, en l'àmbit territorial de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation