Equipaments

Back

Llistat dels equipaments de l'AMB.

Technical file card

Servei web per obtenir tots els equipaments de l'AMB.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
JSON Service
  • Spanish
  • Catalan
Servei que ofereix les dades dels equipaments en format JSON. View
XML Service
  • Spanish
  • Catalan
Servei que ofereix les dades dels equipaments en format XML. View

Data viewer