Demanda del servei de Bicing

Back

Nombre de viatges efectuats amb el servei de bicicletes públiques Bicing.

Technical file card

Evolució mensual del nombre de viatges efectuats amb el servei de bicicletes públiques Bicing, de la ciutat de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation