Declarants de l'IRPF per tram

Back

Percentatge de declarants de la població segons tram declarat d'IRPF.

Technical file card

Percentatge de declarants de la població segons tram declarat d'IRPF, per municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation