Consum de gas natural per sector

Back

Informació sobre el consum total de gas natural a l'àmbit territorial de l'AMB

Technical file card

Informació sobre el consum total de gas natural a l'àmbit territorial de l'AMB, segons sector industrial, comercial i domèstic.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Unitat: KWH PCS Download
JSON Service
  • Catalan
Les dades que es mostren són anuals. View

More infomation