Consum d'energia elèctrica per sector

Back

Consum elèctric total a l'àmbit territorial de l'AMB (inclou sector industrial, serveis, domèstic i altres usos).

Technical file card

Nota: Les dades de 2009 a 2012 són provisionals. Les dades de Barcelona i el Prat de Llobregat del període 2009-2012 inclouen només l'energia distribuïda per Endesa + autoconsum. En l'any 2008 l'energia de la resta de distribuïdores va ser de l'1,5% (Barcelona) i del 8% (El Prat de Llobregat).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation