Conflictes en la convivència al darrer any

Back

Percentatge de població que afirma haver patit un conflicte de convivència durant el darrer any

Technical file card

Percentatge de persones segons resposta a "Durant el darrer any ha tingut algun conflicte de convivència amb alguns dels seus veïns/es d'escala?".

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download

More infomation