1864_IERMB_Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)

Back

Evolució del nombre total d'empreses dedicades a Recerca i Desenvolupament (R+D) en el conjunt de l'AMB.

Technical file card

Evolució del nombre total d'empreses dedicades a Recerca i Desenvolupament (R+D) entès com les activitats que recull l'epígraf 72 de la CNAE-09, en el conjunt de l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Creation date:
  08.02.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation