Nova modalitat d'ERTO derivada de les noves mesures per fer front a la covid-19

Atenció empresarial
State
Actiu
Services
  • Accés al Finançament, Ajuts Econòmics, Subvencions, Ajornament de Taxes i tributs: Ajudes per a sectors específics
Municipality
Supramunicipals
Organisation
Generalitat de Catalunya
Description

Es pot sol·licitar la constatació de l'existència d'una causa de força major derivada de la covid-19 que impedeix dur a terme l'activitat (tancaments de centres amb afectació de tota la plantilla, derivats del que estableix la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener).

Link to service
Go