• Subvencions a projectes d'ecologística local

  Mobilitat | Subvenció ecologística | Fora de termini

  Primera convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a projectes d'ecologística local, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions logístiques de distribució de mercaderies a les zones urbanes metropolitanes.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territori | En termini

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 8,4 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprenedoria social tecnològica

  Socio-economic Development | Activitat econòmica | En termini

  Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d'innovació tecnològica amb retorn social.

 • Programa de reducció de la contaminació

  Medi ambient | Activitat econòmica: vector aigua | En termini

  Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del RMAAR.

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Mobilitat | Taxa de transport | En termini

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Targeta T-verda

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència. Convocatòria 2020-2021

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada per acord de 25 de febrer de 2020 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 13 de juliol del 2020, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2020-2021.

 • Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l'àmbit metropolità

  Mobilitat | Subvencions a la bicicleta elèctrica | Fora de termini

  Atesa la voluntat de l'AMB d'impulsar la mobilitat sostenible al territori, s'estableix una línia de subvenció relativa a la cessió temporal de bicicletes a les empreses dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

  Medi ambient | Residus

  Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018

 • Dret d'accés a la informació pública

  Administració AMB | Dret d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.

 • Sol·licitud de subvenció per a projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica

  Territori | Fora de termini

  Línia d'inversió pública de 20 milions d'euros, orientada a actuacions que promoguin la competitivitat i dinamització dels polígons i àrees d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona.