Verificar documents oficials de l'IMPSOL

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

Estat:
En termini
Tema:
Housing
Responsable AMB:
IMPSOL

Informació prèvia

Descripció

Per mitjà d'aquest servei l'usuari pot verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'IMPSOL, mitjançant la comprovació del codi segur de verificació que està imprès en el mateix.

Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.


A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document emès per l'IMPSOL amb codi segur de verificació.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Per Internet:
L'interessat pot verificar el seu document amb la introducció del codi de verificació imprès en el mateix document.
Verificar document

Puja

Resposta de l'Administració

S'obté en el mateix moment de la verificació.

Puja