Verificar documents oficials de l'AMB

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents oficials emesos per l'AMB amb sistema de codi segur.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Verificar documents oficials de l'AMB
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Generals

Informació prèvia

Descripció

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és vàlid se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.


A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document oficial de l'AMB amb codi segur de verificació.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

L'interessat pot verificar, electrònicament, l'autenticitat i integritat del seu document amb la introducció del codi segur de verificació imprès en el mateix document.

Accedir al servei de verificació de documents de l'AMB

Puja

Prova: $provaURL