Sol·licitud de pressupost pel servei d'anàlilsi del Laboratori ambiental de l'AMB

Tornar

El laboratori de l'AMB ofereix els seus serveis d'anàlisi de mostres ambientals a clients externs, com ara ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) o particulars interessats. Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar un pressupost de servei d'análisi, segons una llista de preus públics.

Estat:
En termini
Tema:
Environment
Responsable AMB:
Laboratori de l'AMB

Sol·licitud de pressupost d'analítica$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

El Laboratori de l'AMB analitza mostres ambientals d'aigües, residus i sòls i aire. 

Respecte mostres ambientals d'aigua, el laboratori analitza paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals. Les analítiques s'adapten al tipus d'aigua i al seu ús posterior en funció de les exigències legals corresponents.

Quant a Residus i sòl, el laboratori està especialitzat en la vigilància d'instal·lacions per a la gestió de residus. Analitza els paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'aquestes instal·lacions.
Pel que fa a mostres d'aire, el laboratori de l'AMB duu a terme l'anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.

Més informació

A qui va dirigit

A ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) i a qualsevol altre particular interessat.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Puja

Taxes

El servei d'anàlisi de mostres ambientals del Laboratori de l'AMB està regulat per una llista de preus públics que ha de pagar el client.

Llista de preus públics de l'AMB

Puja