Sol·licitud d'atorgament de Targeta rosa metropolitana per a majors de 60 anys empadronats a Barcelona

Tornar

La Targeta rosa metropolitana és un títol de transport de tarifació social que té per objectiu facilitar l'accés als serveis de transport públic metropolitans a persones grans o amb discapacitat i amb escassos recursos econòmics.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta rosa BCN
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Avís

Hi ha dues modalitats: la Targeta rosa metropolitana, que permet viatjar de manera totalment gratuïta, i la Targeta rosa reduïda, que permet viatjar pagant una tarifa reduïda (cal comprar la T-4). L'atorgament d'una o de l'altra depèn del nivell d'ingressos familiars del sol·licitant.


La Targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

  • Línies d'autobusos metropolitans de TMB.
  • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4).
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1).
  • Metro.
  • Trambaix.
  • Trambesòs.
  • Funicular de Montjuïc.
En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Zona tarifària 1


A qui va dirigit

A les persones empadronades a la ciutat de Barcelona majors de 60 anys.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir dels 60 anys d'edat.


Requisits

El beneficiari ha d'estar empadronat al municipi de Barcelona.

Nivell d'ingressos econòmics personals per tenir dret a la Targeta rosa:

  • Per tenir dret a la targeta rosa metropolitana que permet viatjar gratuïtament, cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 8.271,55 €.
  • Per tenir dret a la Targeta rosa de tarifa reduïda cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 16.543,10 €.
Els ingressos personals són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S'entén com a unitat familiar la definida en l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).


Avisos

Per a la utilització de la Targeta rosa de tarifa reduïda cal comprar la targeta T-4, útil per a tota la xarxa incorporada a la unificació tarifària de l'AMB (permet transbordament).

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació 900 70 00 77 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada té un cost d'emissió i gestió que correspon al preu anual de la targeta.

El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que correspongui. Per a més informació sobre el certificat es pot trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans empadronats a Barcelona i posseïdors de la Targeta rosa poder accedir gratuïtament, o a preus reduïts, als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Guia de serveis i nous avantatges de l'Ajuntament de Barcelona

Puja

Taxes

La targeta rosa metropolitana gratuïta té, actualment, un cost inicial de 6,72€/any i es renova anualment.
La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han d'emplenar degudament el formulari de sol·licitud d'atorgament de la Targeta rosa, adjuntar-hi la documentació necessària i enviar-la per correu postal a la següent adreça:

Targeta Rosa Metropolitana
Apartat de correus núm. 861 FD 08080 Barcelona


També es pot lliurar la sol·licitud amb la documentació al registre de la seu del districte de residència.

El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Resposta de l'administració

Un cop aprovada la sol·licitud, el beneficiari rebrà la targeta rosa en un termini màxim de 45 a 50 dies.

Puja

Prova: $provaURL