Retirar un vehicle autotaxi del dipòsit municipal

Tornar

Els vehicles autotaxi poden ser retirats de la via pública pels serveis municipals de grua per incompliment de diverses normes.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Els criteris per a l'ingrés d'un autotaxi als dipòsits municipals són: - ITV caducada - Revisió metropolitana caducada durant 3 anys consecutius - No tenir l'assegurança obligatòria del vehicle - Conductor no autoritzat - Manca de garanties

Per treure del dipòsit municipal de vehicles un autotaxi que hagi estat retirat de la via pública pel servei municipal de grues s'ha de fer el següent:
 
Presentar-se a l'IMT per sol·licitar l'autorització de sortida del dipòsit i aportar la documentació següent:
 

 • Butlletí de denúncia (si el vehicle s'ha retirat i dipositat com a conseqüència de denúncia).
 • Llicència metropolitana.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Fitxa del taxímetre.
 • Rebut de l'assegurança obligatòria del vehicle.
 • Llibre d'inspecció.


A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.


Terminis

Sense terminis.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

El titular o administrador de la llicència s'ha de presentar a l'IMT per sol·licitar l'autorització de sortida del dipòsit i aportar la documentació següent:

 • Butlletí de denúncia (si el vehicle s'ha retirat i ingressat al dipòsit com a conseqüència de denúncia).

 • Llicència metropolitana.

 • Permís de circulació.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Fitxa del taxímetre.

 • Rebut de l'assegurança obligatòria del vehicle.
 • Llibre d'inspecció

Dirigir-se al dipòsit on estigui ingressat el vehicle i retirar-lo, previ compliment de les condicions establertes per l'ajuntament.

Puja

Resposta de l'Administració

El termini per resoldre la sol·licitud de sortida del vehicle del dipòsit municipal és d'1 dia, o fins que es resolguin les causes per les quals es va ingressar el vehicle al dipòsit i sempre que no hagi de restar ingressat per ordres d'una altra autoritat.

Sentit del silenci: estimatori.

Puja