Baixa de conductor de taxi

Tornar

El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar la baixa d'un conductor que prèviament hagués donat d'alta per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

El Reglament metropolità del taxi permet que el titular d'una llicència sol·liciti a l'IMET autorització perquè un altre conductor condueixi el vehicle aplicat a la llicència, amb l'objectiu de prestar el servei de taxi i millorar l'explotació de la llicència. En conseqüència, el titular de la llicència també pot sol·licitar donar de baixa el conductor que prèviament hagués donat d'alta.


A qui va dirigit

Als titulars de llicència que haguessin donat d'alta algun conductor.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

Resposta de l'Administració

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 dies.

Sentit del silenci: estimatori.

Puja