Baixa de conductor de taxi

Tornar

El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar la baixa d'un conductor que prèviament hagués donat d'alta per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

El Reglament metropolità del taxi permet que el titular d'una llicència sol·liciti a l'IMET autorització perquè un altre conductor condueixi el vehicle aplicat a la llicència, amb l'objectiu de prestar el servei de taxi i millorar l'explotació de la llicència. En conseqüència, el titular de la llicència també pot sol·licitar donar de baixa el conductor que prèviament hagués donat d'alta.


A qui va dirigit

Als titulars de llicència que haguessin donat d'alta algun conductor.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

L'interessat ha de sol·licitar la baixa del conductor a l'IMET, presentant la documentació següent:

  • Sol·licitud, degudament emplenada
  • Baixa a la Seguretat Social
  • Llicència

Puja

En línia

També es pot sol·licitar per Internet amb la sol·licitud de baixa.

Sol·licitar baixa d'un conductor

Puja

Resposta de l'administració

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 dies.

Sentit del silenci: estimatori.

Puja

Prova: $provaURL