Autoliquidació mensual de la TMTR per a companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità

Tornar

Aquest tràmit està dirigit, exclusivament, a les entitats subministradores d'aigua perquè autoliquidin la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus municipals (TMTR), de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Waste
Sub-Subtema:
Taxa Metropolitana Tractament Residus
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Informació prèvia

Descripció

La TMTR contribueix a la correcta gestió i tractament dels residus municipals mitjançant les diferents instal·lacions i sistemes metropolitans com el reciclatge, la valorització, etc. d'acord amb la legislació vigent.

Mitjançant aquest tràmit i el formulari corresponent, les companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità poden presentar la declaració mensual de facturació y autoliquidació dels imports repercutits en concepte de TMTR a les factures de l'aigua.


A qui va dirigit

A les següents entitats subministradores d'aigua:

  • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
  • Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
  • Aigües de Sant Vicenç dels Horts.
  • Aqualia gestión integral del agua, S.A.
  • Aigües del Prat, S.A.
  • Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A.
  • Aigües de Castellbisbal, empresa mixta, S.L.
  • Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A.


Terminis

S'ha de presentar mensualment, entre els dies 1 i 20 del mes posterior sobre el que es practica l'autoliquidació.

La declaració i autoliquidació del mes de juliol podrà presentar-se també entre el dies 1 i 20 de setembre.


Requisits

És imprescindible disposar de signatura electrònica per validar el formulari associat a aquest tràmit.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les companyies subministradores d'aigua han de descarregar el formulari proporcionat en aquesta pàgina.

Un cop emplenades les dades de la declaració mensual de facturació i autoliquidació, llegir i acceptar les condicions del tractament de dades personals.

A continuació, generar la carta de pagament, i enviar l'exemplar del formulari per a l'AMB al Servei de Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
És imprescindible signar electrònicament el formulari abans de presentar-lo.

Es pot enviar per correu electrònic a: lopezf@amb.cat

O presentar-lo per qualsevol dels procediments previstos a l'article 38, 4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.

Si es fa en persona: a les oficines de l'AMB (C. 62, núm. 16-18, Zona Franca, Barcelona).

En qualsevol cas, el formulari s'ha de validar amb signatura electrònica.

Pagament:

L'ingrés de l'autoliquidació es podrà efectuar amb la carta de pagament a les oficines de les entitats CaixaBank, Catalunya Bank, i Banc Sabadell o mitjançant els seus serveis de banca electrònica.

Puja

Resposta de l'Administració

Aquest sistema no comporta resposta explícita de l'Administració, sempre que s'acompleixin les condicions establertes en la seva regulació.

Puja

Prova: $provaURL