Vulnerabilitat urbana a Barcelona

Back

Persistència, concentració i complexitat

Decorativa
 • Subject: Urban and social cohesion, IERMB
 • Publication date:
 • Author: Fernando Antón-Alonso, Sergio Porcel, Irene Cruz, Francesc Coll

Description

La vulnerabilitat urbana és una de les expressions de la desigualtat existent a les metròpolis. El present article ofereix una aproximació a l'estudi de la seva naturalesa i de les dinàmiques territorials que segueix a la metròpolis de Barcelona. 

Els resultats obtinguts constaten tres característiques que defineixen el fenomen: la persistència en els espais urbans, la concentració territorial i la complexitat i diversitat de les formes en què es presenta. Les polítiques de millora de barris han de tenir en compte aquests tres elements en el marc d'un sistema que configura una estructura jeràrquica dels barris metropolitans segons el seu grau de vulnerabilitat.

 • Author:
 • Publisher:
  IERMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  02/2022

Related links