Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona

Back

Factors estratègics per al planejament del territori

Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona
  • Subject: Ecology and territory, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Joan Marull (dir.), Claudio Cattaneo, Enric Tello
  • Collaborators: Francesc Coll, Manel Pons
  • Transició socioecològica de l'agricultura metropolitana de Barcelona

    Download

Description

L'objectiu principal del present estudi és transferir a l'àmbit metropolità i regional de Barcelona els criteris i mètodes obtinguts en projectes de recerca bàsica sobre metabolisme social, canvis en els usos del sòl i qualitat ecològica del paisatge rural-urbà, de forma que puguin ser aplicables en el planejament territorial i urbanístic.