Revista Papers 60

Gentrificació i dret a la ciutat
Revista Papers 60
Subject:
Institut Metròpolis, Review Papers (IERMB)
Publication date:
Author:
Diversos.
Description

Aquest monogràfic de Papers palesa el compromís de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) amb l'anàlisi acadèmicament rigorosa i socialment responsable de les dinàmiques de gentrificació i de les polítiques pel dret a la ciutat. Al llarg dels articles que configuren la revista es van desplegant elements conceptuals, analítics i reflexius. La proposta s'estructura en tres grans blocs. En el primer bloc, La Gentrificació. Fenomen global, processos diversos es debaten les coordenades conceptuals de la gentrificació i es perfila la diversitat de contextos on aquesta es desplega. En el segon, Factors i dimensions de la gentrificació s'analitza en profunditat la metròpoli de Barcelona des del prisma de la gentrificació: les seves claus explicatives i els àmbits on es produeix. En el tercer bloc, Dret a la ciutat versus gentrificació. Pràctiques i polítiques es tracten les accions col·lectives i institucionals orientades a aportar elements de construcció del dret al barri i a la ciutat.

Prova: $provaURL