Renaturalització del recurs hídric i de mix renovable per cobrir demanda de gestió de l'aigua

EDAR i dessalinitzadora del Prat
Subject:
Sustainable urban developmente, Planificació Estratègica
Area:
Àmbit metropolità
Publication date:
Author:
José Rebollo

Descarregar

Download

Description

El treball realitzat pretén  afegir noves vessants als possibles usos de l'aigua, a partir de l'anàlisi de les despeses energètiques que suposen els diversos tractaments de l'aigua. Donat que l'aigua que es pot extreure del medi directament, sigui de la xarxa fluvial, del mar o dels aqüífers, mai està en les condicions que permetin el més ample ventall d'usos. Sempre l'ús més restrictiu és el del consum humà i és el que obliga a les majors restriccions (sanitàries i topològiques) per obligar als més alts estàndards i això suposa el major consum d'energia per tal de pujar la qualitat al nivell necessari i consumir-la en el punt desitjat per major comoditat del consumidor. Aquests anàlisis de consums d'energia permetran entendre les possibilitats per convertir a l'aigua en un producte d'ús circular per nous usos, com nous usos agrícoles associats a la captura de CO2, a nous conreus, a processos de millora del binomi aigua-energia o a processos de seguretat i qualitat organolèptica de l'abastament d'aigua.