Reflexió Estratègica Metropolitana (versió reduïda)

Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local
Portada del document: Reflexió Estratègica Metropolitana
Subject:
Governance and public policies, Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Diversos autors

Reflexió Estratègica Metropolitana (versió reduïda)

Download

Description

Versió reduïda de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM). La REM és un element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

El contingut de la REM està organitzat en quatre vectors de caràcter transversal que són els pilars centrals de la construcció de la futura àrea metropolitana: el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana.

Viewer