Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

Back

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal
  • Subject: Governance and public policies
  • Publication date:
  • Author: Marc Martí-Costa, Roger Barres
  • Collaborators: Francesc Coll, Marc Fíguls, Andreu Termes
  • Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

    Download

Description

L'objectiu principal que es persegueix amb aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels mecanismes de cooperació intermunicipals i el rol de l'AMB en aquests. Els objectius específics són els següents

  • Crear una base de dades sobre xarxes de municipis metropolitans segons formes organitzatives, temàtiques, actors i àmbits territorials.
  • Analitzar el paper de l'AMB en aquestes xarxes (centralitat, interconnexió, proximitat…) segons temàtiques, formes organitzatives i àmbits territorials.
  • Analitzar els instruments promoguts directament per l'AMB (agències, consorcis, plans i projectes…) i el rol dels municipis metropolitans en aquests.