Mapa de barris metropolitans i de les àrees estadístiques de referència

aaaa
Mapa de Barris
Subject:
Urban and social cohesion, Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Fernando Antón, Albert Cónsola, Carles Donat, Sergio Porcel, Francesc Coll
Description

L'objectiu d'aquest estudi és elaborar un mapa de barris de referència del territori metropolità de Barcelona i unes àrees d'informació estadística de referència (AIER), que serveixin per a l'elaboració de polítiques metropolitanes adreçades als barris o bé per ajustar polítiques d'abast més general a partir d'informació amb un major detall territorial.