Línies d'autobús

Back

Anàlisi de les línies d'autobús de la segona corona metropolitana

Bus portada
  • Subject: Mobility, Planificació Estratègica
  • Publication date:
  • Author: Albert Obiols (Solucions Per A Empreses De Mobilitat)
  • Collaborators: Àrea de Planificació Estratègica

Description

Dades bàsiques de municipis i característiques de les línies actuals. L'anàlisi es realitza en tres àmbits: connexions entre municipis limítrofs, connexions radials i disseny de línies. L'estudi aporta un seguit de millores conceptuals i una proposta de línies orbitals.