Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona metropolitan region

Imatge de la publicació
Subject:
Planificació Estratègica
Area:
Àmbit metropolità
Publication date:
Author:
Jeremy Burke / Ramon Gras

Estudi

Download

Description

Aquest estudi presenta una visió general de l'estat i la competitivitat dels diferents districtes d'innovació i clústers de la regió metropolitana de Barcelona. L'informe inclou anàlisis preliminars dels nivells de rendiment laboral, econòmic i d'innovació de cada indústria, així com una visió general dels districtes d'innovació actuals i potencials. Les àrees d'anàlisi escollides s'han comparat amb campus d'innovació seleccionats als EUA mitjançant paràmetres anàlegs.